ภาพรวมโครงการ

พลังงานความร้อนใต้พิภพในญี่ปุ่น

อ่านต่อ

เทคโนโลยีพลังงานความร้อนใต้พิภพ

อ่านต่อ

ข้อมูลโครงการ

อ่านต่อ

ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ คืออะไร?

พลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นการนำเอาพลังงานความร้อนที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาใช้ความร้อนดังกล่าวอยู่ในแกนกลางของโลกเกิดขึ้นมาตั้งแต่โลกกำเนิดขึ้น อุณหภูมิอาจสูงถึง 5000°C ความร้อนดังกล่าวทำให้น้ำที่เก็บกักอยู่ในโพรงหินร้อนมีอุณหภูมิอาจสูงถึง 370°C โดยเราจะอาศัยความร้อนนี้เพื่อมาผลิตกระแสไฟฟ้า

โรงฟ้าฟ้าของเรา

โรงไฟฟ้าแห่งที่ 1

เบปปุ, โออิตะ, ประเทศญี่ปุ่น
กำลังการผลิต 125 กิโลวัตต์ (เทียบเท่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์)</P

โรงไฟฟ้าแห่งที่ 2

เบปปุ, โออิตะ, ประเทศญี่ปุ่น
กำลังการผลิต 125 กิโลวัตต์ (เทียบเท่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์)</P

โรงไฟฟ้าแห่งที่ 3

เบปปุ, โออิตะ, ประเทศญี่ปุ่น
กำลังการผลิต 125 กิโลวัตต์ (เทียบเท่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์)</P

โรงไฟฟ้าแห่งที่ 4

เบปปุ, โออิตะ, ประเทศญี่ปุ่น
กำลังการผลิต 125 กิโลวัตต์ (เทียบเท่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์)</P

เทคโนโลยีที่ใช้ในโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ