Shrimp Feed Products

Our Produtcs

Fish Feed Products

 

Animal Feed Products

Prices of White Shrimp

วันที่ / จำนวน(ตัว/กก.)405060708090100จำนวนรถตู้
24 เมษายน 25621701601401301151059086

News&Activities

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการ