กิจกรรม : งานรวมพลังคนรักษ์กุ้งตรัง ครั้งที่ 11

งานรวมพลังคนรักษ์กุ้งตรัง ครั้งที่ 11 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดแสดงสินค้าและสัมมนาในงาน”รวมพลังคนรักษ์กุ้งตรัง ครั้งที่ 11″ “เพิ่มผลผลิตกุ้งไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาการเลี้ยงกุ้ง มุ่งสู่ครัวโลก”

กิจกรรม : งานวันกุ้ง สหกรณ์ลุ่มน้ำท่าทอง ครั้งที่ 4

งานวันกุ้ง สหกรณ์ลุ่มน้ำท่าทอง ครั้งที่ 4 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดแสดงสินค้าและสัมมนา ในงานวันกุ้ง สหกรณ์ลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด สัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 4 หัวข้อเรื่อง “ปฏิบัติการเลี้ยง ปรับทัศนคติการจัดการ นำสหกรณ์ทะยานสู่ ที่1” วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม : สนับสนุนกิจกรรมคนพิการ โดยการเข้าร่วม “โครงการรับบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่ใช้แล้ว”

สนับสนุนกิจกรรมคนพิการ โดยการเข้าร่วม “โครงการรับบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่ใช้แล้ว”

1 40 41 42 43 44 45