กิจกรรม : โครงการ “ไทยลักซ์ฯ ร่วมใจ ปลูกป่าชายเลน”

โครงการ “ไทยลักซ์ฯ ร่วมใจ ปลูกป่าชายเลน” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันปลูกป่าชายเลน ในโครงการ “ไทยลักซ์ฯ ร่วมใจ ปลูกป่าชายเลน” 

กิจกรรม : คณะสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

คณะสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้ต้อนรับคณะสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ 

กิจกรรม : โครงการประมงโรงเรียนปี 8 ณ โรงเรียนทางภาคอีสาน

โครงการประมงโรงเรียนปี 8 ณ โรงเรียนทางภาคอีสาน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำพิธีมอบอาหารปลา ในโครงการประมงโรงเรียนปีที่ 8 ประจำปี 2559

กิจกรรม : โครงการประมงโรงเรียนปี 8 ณ โรงเรียนทางภาคเหนือ

โครงการประมงโรงเรียนปี 8 ณ โรงเรียนทางภาคเหนือ เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำพิธีมอบอาหารปลา ในโครงการประมงโรงเรียนปีที่ 8 ประจำปี 2559

1 38 39 40 41 42 46