กิจกรรม : งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 28

งานวันกุ้้งไทย ครั้งที่ 28 คณะผู้บริหาร นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน และทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดแสดงสินค้าและสัมมนาในงานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 28 

กิจกรรม : THAI LUXE พาเที่ยวสุดฟิน IN SIBERIA 2018

THAI LUXE พาเที่ยวสุดฟิน IN SIBERIA 2018 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) นำคณะลูกค้าผู้มีอุปการคุณท่องเที่ยวประเทศไซบีเรีย วันที่ 6-13 มี.ค. 2561 กับการท่องเที่ยวสุดประทับใจ จากคณะลูกค้าไทยลักซ์ 

กิจกรรม : โครงการสานต่อฯ รร.ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง

โครงการสานต่อฯ รร.ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561

กิจกรรม : โครงการสานต่อฯ รร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง 1

โครงการสานต่อฯ รร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง 1 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง 

กิจกรรม : โครงการสานต่อความพอเพียงฯ รร.ตชด.คะเนจือทะ

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ รร.ตชด.คะเนจือทะ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561

1 2 3 4 5 40