กิจกรรม : งานวันกุ้งประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4

งานวันกุ้งประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดแสดงสินค้าและสัมมนาในงานวันกุ้งประจวบคีรีขันธ์ครั้งที่ 4 “ทำไมในวิกฤตกุ้ง …จึงมีคนเลี้ยงรอดและยืนอยู่ได้” วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

กิจกรรม : บริษัท NS VET SUPPLY จำกัด เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ

บริษัท NS Vet Supply จำกัด เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้ต้อนรับคณะบริษัท NS Vet Supply จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำจ.เพชรบุรี

กิจกรรม : มอบทุนการศึกษาประจำปี 2559

มอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนและนักเรียน โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม จ.สมุทรสงคราม

กิจกรรม : โครงการประมงโรงเรียนปี 8 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านปาเกอะญอ จ.เพชรบุรี

โครงการประมงโรงเรียนปี 8 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านปาเกอะญอ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำพิธีมอบอาหารปลา ในโครงการประมงโรงเรียนปีที่ 8 ประจำปี 2559

1 36 37 38 39 40 41