กิจกรรม : โครงการสานต่อฯ รร.ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง

โครงการสานต่อฯ รร.ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561

กิจกรรม : โครงการสานต่อฯ รร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง 1

โครงการสานต่อฯ รร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง 1 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง 

กิจกรรม : โครงการสานต่อความพอเพียงฯ รร.ตชด.คะเนจือทะ

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ รร.ตชด.คะเนจือทะ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561

กิจกรรม : โครงการสานต่อความพอเพียงฯ รร.ตชด.เทคนิคอาสา 1

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ รร.ตชด.เทคนิคอาสา 1 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 

กิจกรรม : โครงการสานต่อความพอเพียงฯ จ.นครพนม

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ จ.นครพนม ไทยลักซ์ฯ เดินหน้า “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี 2/2561 อีก 30 โรงเรียน ตชด.ทั่วประเทศ

1 2 3 4 5 38