กิจกรรม : “มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ”

“มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ” บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการ “มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ” ร่วมด้วยตัวแทนบริษัทในภาคเอกชนต่างๆ 

กิจกรรม : โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2560

โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2560 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2560 

กิจกรรม : คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

กิจกรรม : จัดอบรมและประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

จัดอบรมและประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรม และ ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการ “มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ”

สนับสนุนโครงการ “มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ” บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการ “มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ” 

1 2 3 12