ผลิตภัณฑ์อาหารกุ้ง

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ บมจ.ไทยลักซ์

ผลิตภัณฑ์อาหารปลา

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

อัพเดทราคากุ้งขาวย้อนหลัง 7 วันล่าสุด

ประจำวันที่ 20 เมษายน 2561

วันที่ / จำนวน(ตัว/กก.)405060708090100จำนวนรถตู้
23 เมษายน 256117016014013012011010580

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม : โครงการรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุ ปี 2561

โครงการรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุ ปี 2561 คณะผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงาน โครงการรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2561 ร่วมกับหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังมะนาว กรมทางหลวงตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ