ผลิตภัณฑ์อาหารกุ้ง

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ บมจ.ไทยลักซ์

ผลิตภัณฑ์อาหารปลา

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

อัพเดทราคากุ้งขาว

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561

วันที่ / จำนวน(ตัว/กก.)405060708090100จำนวนรถตู้
26 เมษายน 2561170160140130115110105102

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนา “ทางเลือกใหม่กับไทยลักซ์”

สัมมนา “ทางเลือกใหม่กับไทยลักซ์” บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา “ทางเลือกใหม่กับไทยลักซ์” นำโดยพลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร และทีมงานฝ่ายขายอาหารกุ้ง